Search  

The Buried Church

De første beretninger fra den jyske vestkyst om landsbyer og kirkesogne, der blev ladt øde på grund af sandflugt, dukkede op i 1400-tallet. De næste flere hundrede år blæste sandet ind over land fra vest og samlede sig i store klitter. Den gang var klimaet væsentligt koldere end i dag, og geologer kalder dele af perioden for ’den lille istid’.

Featured Holiday homes near The sandburied church

Skagen med sin tilsandede kirke og Kongevillaen

Skagen med sin tilsandede kirke blev siden et tilløbsstykke netop på grund af det. Men da sandflugten var på sit højeste var den ingen turistattraktion men dødelig alvor for mennesker og dyr, som måtte forlade hus og stald og afgrøder på markerne for at søge tilflugt fra det allestedsnærværende sand. Ved Skagen opstod det særlige fænomen med vandreklitter. Gennem århundrede har kæmpemæssige miler vandret fra Skagerrak til Kattegat. Bedst kendt er den nu fredede Råbjerg Mile. Først da man siden plantede arealerne til med skov, bremsede man til dels sandflugten. Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii kirke, var Skagens sognekirke fra slutningen af 1300-tallet til 1795, hvor den blev lukket pga. før omtalte sandflugt, som gennem mere end 200 år havde lagt store dele af landskabet øde. Læs mere om Den Tilsandede Kirke på www.aalborgstift.dk

Fortsætter du ud af stien fra Den Tilsandede Kirke ind mod Skagen, kommer du til området sydøst for Skagen by - Damstederne og her vil du kunne se det smukke bygningsværk, den tidligere kongelige sommerresidens. Klitgården - blev i 1914 opført af den daværende Kong Christian den X som privat feriebolig for den kongelige familie.  

 

Newsletter

Subscribe to our newletter and receive news about:

Exclusive deals ● Inspiration for your next vacation ● Get the news before everyone else


Subscribe